CSI-A’bad Chapter CME

CSI-A’bad Chapter CME (10th May, 2019)

CSI-A'bad-Chapter-CME

Doctors Attend CSI-A’bad Chapter CME ON 10TH May 2019 at Hotel NOVOTEL on PCSK9(i)

 • DR. SAMEER DANI
 • DR. URMIL SHAH
 • DR. KAMAL SHARMA
 • DR. JAY SHAH
 • DR. SHALIN THAKORE
 • DR. BHUPESH R.SHAH
 • DR. TARUN DAVE
 • DR. PRAKSH VAZIRANI
 • DR. SATYA GUPTA
 • DR. VINEET SANKHLA
 • DR. KALPESH HANSORA
 • DR. K.K.GOYAL
 • DR. MEHUL RATHOD
 • DR. JAY SANGHAVI
 • DR. SHAILESH DESAI
 • DR. J.S.ANAND
 • DR. MAHESH SANGHAVI
 • DR. BAGIRATH SOLANKI
 • DR. ANIL KULSHRESTHA
 • DR. KAMLESH FATANIA
 • DR. VIJAY JHALA
 • DR. HARSHAD PATEL
 • DR. SUKUMAR MEHTA